วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์​จังหวัดมหาสารคามจัดการประชุม​คณะกรรมการ​พิจารณา​แผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์​จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด​มหาสารคาม เป็นประธาน​ ณ​ ห้องประชุม​สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มีผู้ประกอบการยื่นขออนุมัติแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จำนวน 2 ราย คือ 1.นายทวีลาภ ปักกัง โรงฆ่าสุกรขนาด 1-3 ตัว (เล็กมาก) 2.บริษัทเอ็มพีหมูสด จำกัด โรงฆ่าสุกร ขนาด 300 ตัว(ขนาดใหญ่) ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ แผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ของผู้ประกอบการทั้ง 2 ราย