วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จัดอบรมสูตร "ส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK" ให้กับผู้ประกอบการ จำนวน 30 ราย อาทิ เทสโก้โลตัส บิ๊กซี เบทาโกรช็อป ซีพีเฟรชมาร์ท และผู้ประกอบการรายย่อย ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม มีผู้ประกอบการที่อยู่ในโครงการปศุสัตว์โอเค แบ่งเป็น - โอเคเนื้อสัตว์ 45 แห่ง ประกอบด้วย แม็คโคร 1 แห่ง ซีพีเฟรชมาร์ท 2 แห่ง โลตัส 21 แห่ง บิ๊กซี 3 แห่ง เบทาโกร 2 แห่ง และรายย่อย 16 แห่ง - ไข่สดโอเค 31 แห่ง ประกอบด้วย แม็คโคร 1 แห่ง ซีพีเฟรชมาร์ท 2 แห่ง โลตัส 21 แห่ง บิ๊กซี 3 แห่ง เบทาโกร 2 แห่ง และรายย่อย 2 แห่ง