วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำจั้น หมู่ที่ 6 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคามโดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามมอบสัญญายืมกระบือพ่อพันธ์ุโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 1 ตัว ให้บริการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขแมว ให้คำแนะนำด้านสุขภาพสัตว์ พร้อมแจกเวชภัณฑ์ ยาถ่ายพยาธิ ให้แก่เกษตรกรเกงาน มีเกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 112 ราย ดำเนินการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัข เพศเมีย 12 ตัว และแมว เพศเมีย 3 ตัว รวมทั้งหมด 15 ตัว