วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวรกร อินทแพทย์  ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายเกชา  นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมือง,ปศุสัตว์อำเภอนาดูน,ปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุม,ปศุสัตว์อำเภอแกดำออกแจกปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยออกติดตาม 4 อำเภอ ได้แก่ 1.นายบัวพันธ์ หล้าสุดตา  อำเภอนาดูน จ.มหาสารคาม  2.นางวิศรุตา เดชบุรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 3.นายธีรวัฒน์ คำสะไมล์ อำเภอวาปีปทุม 4.นายเอกพงษ์ ไชยสงค์ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม "ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"