วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายเกชา นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดมหาสารคาม โดยร่วมกิจกรรม "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์" และกิจกรรมกำจัดวัชพืชและทำความสะอาดสันฝายแก่งเลิงจาน  อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม