วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ ผอ.อิทธิพัฒน์ จำรัสบุญหิรัญ ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สนง.ปศ.เขต 4 นายเกชา นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายนพดล แพนลิ้นฟ้า สัตวแพทย์ชำนาญงานอำเภอบรบือ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมหารือแนวทางการนำเสนอการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยส่ง นายอมร เนินพลอย เปี๊ยกฟาร์ม 190 ม.5 ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม เป็นตัวแทนระดับเขต เข้าร่วมการคัดเลือกในครั้งนี้
"ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"