วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ซึ่ง นายวรกร อินทแพทย์  ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม และ นายเกชา นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ฯ ในงานดังกล่าว