วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายเกชา  นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม (Single Command Province: SCP)  ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม