วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ บ้านดอนลี่ ม.9 ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย  จ.มหาสารคาม "ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"