วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 และเป็นประธานพิธีมอบรางวัลเกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ดีเด่น ระดับเขต ซึ่ง นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายเกชา นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้นำ นายอมร เนินพลอย เกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เข้ารับรางวัล