วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายเกชา นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมทีมงาน และนายบุญชิต สอนสุระ ปศุสัตว์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ออกติดตามงาน ธคก. บ้านดงน้ำกิน หมู่ 17 ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย