วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม นายเกชา นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายประดิษฐ์ พานิช เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารฯ ร่วมหารือติดตามความก้าวหน้าโครงการ ฯ 2 อำเภอ ได้แก่ ปศุสัตว์อำเภอเมือง และปศุสัตว์อำเภอชื่นชม
"ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"