×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต ๔ พร้อมด้วย นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กรณีตายในเขตเทศบาลตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็น ประธาน ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมี นายอำเภอชื่นชม , นายกเทศมนตรีตำบลกุดปลาดุก , กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ ได้มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร ๑๙ ราย จำนวนโคเนื้อ ๒๐ ตัว กรณีการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Limpi Skin Diseas : LSD) เป็นเงินจำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท โดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

{gallery}stories/2020/anh/050764/{/gallery}