“ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคราม ดำเนินงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี”

“ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม​ ดำเนินโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข-แมว และควบคุมประชากรสุนัข-แมว โดยการผ่าตัดทำหมัน"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 และคณะผู้ตรวจกระทรวง พ.ศ.2564 รอบที่ 2”

“สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๙ พรรษา”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม จัดหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เร่งรักษาโคป่วย มุ่งสงบโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่โดยเร็ว”

“ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 ณ พื้นที่อำเภอวาปีปทุม”

More Articles ...