“ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ”/p>

จังหวัดมหาสารคามออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ปศุสัตว์ จ.มหาสารคาม เร่งช่วยเหลือหลังพบโรคระบาดในกระบือ พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม