"จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรม KICK OFF ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้นกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease)"

"ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เชิงรุกจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ รักษาโรคลัมปี สกิน ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ฟรี"

"ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบรบือ เชิงรุกจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ รักษาโรคลัมปี สกิน ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ฟรี"

"ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เชิงรุกจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ รักษาโรคลัมปี สกิน ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ฟรี"

"ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบรบือ เชิงรุกจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ รักษาโรคลัมปี สกิน ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ฟรี"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการรักษาสัตว์ป่วยในพื้นที่ อ.บรบือ”

More Articles ...