“หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม บูรณาการร่วมกับปศุสัตว์อำเภอกุดรัง ออกให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 และคณะผู้ตรวจกระทรวง พ.ศ.2564 รอบที่ 2”

“ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม​ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา ดำเนินโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข-แมว และควบคุมประชากรสุนัข-แมว โดยการผ่าตัดทำหมัน"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม จัดหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เร่งรักษาโคป่วย มุ่งสงบโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่โดยเร็ว”

“ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคราม ดำเนินงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี”

“ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม​ ดำเนินโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข-แมว และควบคุมประชากรสุนัข-แมว โดยการผ่าตัดทำหมัน"

เนื้อหาอื่นๆ...