“นายอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือ เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีโรคลัมปี สกิน พื้นที่ อบต.ชื่นชม”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม เชิงรุกลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ อ.บรบือ”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมขับเคลื่อนร่วมปลูกฟ้าทะลายโจร ส่งเสริมนำไปผลิตยาป้องกันโรคโควิด-19”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.มหาสารคาม ครั้งที่ 26/2564”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.มหาสารคาม ครั้งที่ 28/2564”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม จับมือด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม คุมเข้มการลักลอบเคลื่อนย้ายโค-กระบือโดยไม่ได้รับอนุญาต สกัดโรคลัมปี สกินในพื้นที่”

เนื้อหาอื่นๆ...