“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมนำเสนอผลงาน”โครงการนวัตกรรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ รางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบ 2564” รอบสุดท้าย”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.มหาสารคาม ครั้งที่ 32/2564”

“ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามสนธิกำลัง กอ.รมน.จ.มค. จัดหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่เร่งรักษาโคป่วย มุ่งสงบโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่โดยเร็ว”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความเห็นร่างแผนพัฒนา จ.มหาสารคาม พ.ศ.2566 - 2570”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมพิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564”

เนื้อหาอื่นๆ...